Zaštita na radu

PODRUČJE ZAŠTITE NA RADU:

  • izrada procjene rizika – Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu tj. imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada
  • osposobljavanje za rad na siguran način – neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su sukladno  čl. 27 Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran. Osposobljavanje se provodi prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (“Narodne novine”, br. 112/14 i 129/19)
  • osposobljavanje ovlaštenika i poslodavca iz zaštite na radu se obavlja temeljem Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (“Narodne novine”, br. 112/14 i 129/19)
  • ispitivanje radne opreme – za Vas pregledavamo i ispitujemo radnu opremu (strojeve i uređaje) sukladno čl. 40 i 41 Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) te Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (“Narodne novine”, br. 16/16)
  • ispitivanje radnog okoliša – fizikalne štetnosti – Za Vas ispitujemo radni okoliš na okolnosti mikroklime, buke i osvijetljenosti, a temeljem čl. XX Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (“Narodne novine”, br. 16/16)
  • izrada Pravilnika iz zaštite na radu – sukladno čl. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), svaki poslodavac koji zapošljava preko 20 radnika u obvezi je donošenja predmetnog pravilnika
  • izrada Programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način
  • Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu – ugovori se sklapaju temeljem čl.21.st.1.tč.1. i 4. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18)