Usluge

TEHNIČKA ISPITIVANJA I ANALIZA

 • vizualni pregled i ispitivanja sustava zaštite od munje na građevinama
 • ispitivanje učinkovitosti ventilacijskog sustava – obavlja se temeljem Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave ( Sl. list br. 38/89 , preuzeto Zakonom o normizaciji – „Narodne novine“, br /96) te sukladno Tehničkom propisu o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (Narodne novine“, br 03/07)
 • ispitivanje električnih instalacija (u građevinama, stanovima, na gradilištima….) –
 • ispitivanje sigurnosne (panik) rasvjete
 • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara (sustavi vatrodojave) – prva i periodična ispitivanja ispravnosti sustava za sprječavanje širenja požara, ispitujemo sukladno  čl. 40. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), Pravilniku o sustavima za dojavu požara („Narodne novine“, br. 56/99) i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“, br. 44/12)  te  normama koje se odnose na sustav
 • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara (unutarnja i vanjska hidrantska mreža, sprinkler sustav, drencher sustav, sustav sa pjenom…) – ispitivanja obavljamo temeljem čl. 40. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), Pravilniku o sustavima za dojavu požara („Narodne novine“, br. 56/99) i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“, br. 44/12)  te  normama koje se odnose na sustav.

USLUGE KOORDINATORA I i II

 • Izrada planova izvođenja radova – izrađuje se temeljem  članka 73. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18)  te sukladno  članku 5. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“, 48/2018)
 • Izrada planova rušenja – izrađuje se temeljem Zakona o gradnji („Narodne novine“, br 153/13, 20/17), Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br 92/10) i Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, br  71/14, 118/14, 94/18 i 96/18)
 • Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (koordinator I)
 • Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II)

PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZULTANTSKE USLUGE

 • Izrada elaborata zaštite na radu
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Projektiranje električnih instalacija

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – GDPR

 • Sporazumi sa izvršiteljima obrade
 • Politika privatnosti
 • Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
 • Evidencije obrade podataka – za radnike
 • Evidencije obrade podataka – za treće osobe
 • Izjave o davanju privole za obradu osobnih podataka