Procjena rizika

Temeljem članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” 71/14, 118/14 i 154/14) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisana je dužnost poslodavca da, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjuje rizike za život i zdravlje radnika i Read More …