Civilna zaštita

  • Plan djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne samouprave – izrađuje se temeljemčl. 16. i 17.Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“, br.  82/17) i čl. 30-34. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“, br.  49/11)
  • Procjena rizika od velikih nesreća jedinica lokalne samouprave izrađuje se temeljemčl. 16. i 17.Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“, br.  82/17) i Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i JL i P(R)S („Narodne novine“, br.  65/16)
  • Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari – izrađuje se temeljemčl. 36. Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“, br.  82/17)i čl. 50 i 51. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u CZ te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“, br.   49/11 )
  • Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari – izrađuje se temeljem čl. 36. Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“, br.  82/17) i čl.53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u CZ te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“, br.   49/11).
  •